Rug & Nek Centrum Noord

logo rugnekcentrumnoord

Vincent Hesselink is werkzaam als arts in Rug & Nek Centrum Noord. Het centrum is gespecialiseerd in het behandelen van  rug- en nekklachten, hernia, whiplash, hoofdpijn en andere aandoeningen van het bewegingsstelsel.